Get Adobe Flash player

Cenník


Cena obsahuje všetky služby ktoré sú s odstránením azbestu spojené:

- spracovanie potrebnej dokumentácie k získaniu súhlasu príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

- stabilizáciu materiálov s obsahom azbestu predpísanými prostriedkami

- demontáž materiálov s obsahom azbestu

- vyčistenie priestoru v ktorom sa práce vykonávali

- odvoz a uloženie nebezpečného odpadu na skládku

 

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím zašlite:

- stručný popis materiálu (eternit, vlnovka, boletická fasáda, podhľad, odpadové potrubie)

- popis priestoru kde sa materiál nachádza

- odhadované množstvo v m2 resp. počet bytových jednotiek

- fotografiu alebo nákresPre bližšie informácia kontaktujte info@retrash.sk